Your browser does not support JavaScript!
士林校區

   

小艇碼頭                          社子島島頭斜坡碼頭

   

運動場                            室外籃球場

   

體育館 (綜合球場 )               體育館 (綜合球場 )

   

游泳池                             大型重型機車訓練場

   

健身房                            桌球教室

   

網球場                            律動教室